Istället för att binda kapital

Våra partners erbjudande + Våra finansieringslösningar
= En smidig affär för både partner och kund

Vi hjälper våra partners att paketera sina erbjudanden, så att det blir en smidig affär för kunden att investera i önskad lösning utan att kompromissa med sina behov. Kunden slipper binda kapital och anstränga sin likviditet och får dessutom en månadskostnad för investeringen som är 100 procent avdragsgill och enkel att budgetera.

Här får du en tydlig översikt över vad vi har på menyn inom finansiering. Vill du veta mer om de olika lösningarna? Hör av dig till oss!

Funktionshyra

En smidig lösning för kunder som bara vill att allt ska fungera.

Precis som namnet antyder är denna finansieringslösning perfekt i de fall kunden har behov av mer än bara en ren produkt, snarare fylla en funktion. Där erbjudandet även innefattar någon typ av löpande service, licenser eller andra tillhörande tjänster.

Funktionshyra är alltså precis som en vanlig hyra, men där service och/eller andra tillhörande tjänster paketeras i ett och samma avtal. Det ger minimalt med administration som följd för både vår partner och deras kund.

 

Allt i ett

En vanlig tillämpning är inom IT, där kunden ofta har behov av både hårdvara, mjukvara, tjänster och ett tillhörande support-/serviceavtal. Kunden får allt detta samlat på ett avtal och kan betala en fast månadskostnad för den funktion de önskar – i detta fall en fungerande IT-miljö.

Dryckesmaskiner, städmaskiner och dokumenthantering är andra vanliga exempel där många av våra partners nästan uteslutande arbetar med funktionshyreslösningar. Samma upplägg går givetvis även att applicera på många andra branscher.

Kontakta oss så kikar vi gärna närmare på möjligheten att paketera ditt erbjudande till ett attraktivt funktionshyresavtal.

Kontakta oss

Hyra

Hyra är vår allra vanligaste finansieringslösning. Den kan användas till nästan alla typer av objekt men är extra fördelaktig för utrustning där den tekniska utvecklingen går snabbt eller för objekt som regelbundet behöver bytas eller uppgraderas.

IT, telefoni, medicinsk utrustning och proffsfoto är några av de produktkategorier där lösningen passar perfekt. Kunden slipper investera stora summor i ny utrustning som redan efter ett par år är utdaterad och behöver bytas ut.

Med Hyra kan våra partners erbjuda kunden hyresavtal på till exempel 36 månader. Det gör att kunden regelbundet kan uppgradera sin utrustning med en så gott som oförändrad månadskostnad – och på så sätt hålla sig i framkant med den senaste tekniken samtidigt som det är enkelt att budgetera för utgifterna.

 

Flexibel lösning


Skulle nya behov uppkomma tidigare än planerat under hyresperioden finns möjlighet att byta ut och uppgradera utrusningen. Hyra är alltså en flexibel lösning som hjälper kunden att alltid ligga i framkant i dagens snabba teknikutveckling.

Vill kunden behålla samma utrustning längre än först planerat kan avtalet förlängas. Annars finns möjlighet att både återlämna utrustningen och köpa loss den till marknadspris vid avtalets slut – allt utifrån överenskommelsen med objektleverantören (vår partner).

Vi berättar gärna mer om fördelarna med att som partner till oss erbjuda Hyreslösningar. Men också varför du som kund bör överväga att hyra den utrustning som företaget behöver i stället för att köpa den.

Kontakta oss

Leasing

Leasing känner många till som begrepp, kanske framför allt kopplat till personbilar. Vi  jobbar inte med den typen av registrerade fordon, med det finns många andra produktgrupper som lämpar sig utmärkt för denna finansieringsform.

Leasing är en finansieringslösning som passar bäst för utrustning med lång livslängd där uppgraderingen sker med långa mellanrum – och där kunden med största sannolikhet önskar behålla utrustningen efter avtalstidens slut. Det är en bra lösning för kunder som står inför investeringar men vill slippa binda upp allt sitt kapital i dyra maskiner.

Verkstadsmaskiner, gymutrustning och industriarmaturer är några vanliga produktkategorier.

 

Skillnader mot avbetalning

Leasing likställs ofta med en avbetalning, men det finns väsentliga skillnader. Det leasade objektet är finansbolagets egendom under avtalstiden och ska därmed inte bokföras som en tillgång. Leasingavgiften räknas istället som en rörelsekostnad och är därmed 100 procent avdragsgill mot företagets resultat.

När avtalstiden är slut kan kunden köpa utrustningen till det förutbestämda restvärdet, anvisa en annan köpare eller låta avtalet löpa i förlängning.

Vi berättar gärna mer om Leasing och dess fördelar.

Kontakta oss

Rent & Return

Rent & Return är en smidig och kostnadseffektiv finansieringslösning för mobiltelefoner. Den garanterar en hållbar hantering av kundens gamla telefoner efter hyresperiodens slut. För precis som namnet antyder ska telefonerna återlämnas när avtalstiden löpt ut.

Vikten av ett hållbart företagande har aldrig varit mer aktuellt idag; ingen kan ha undgått den klimatkris vår värld står inför. Rent & Return bidrar till den cirkulära ekonomin genom att kundens gamla mobiltelefoner får en förlängd livslängd när de inte längre fyller sin nytta.

Att låta utrustningen återbrukas sparar inte bara på jordens resurser och minskar utsläpp av växthusgaser. Det ger dessutom fler människor på vår planet tillgång till teknik. Med Rent & Return blir dessutom hyreskostnaden väldigt förmånlig för kunden eftersom återbruket gör att investeringskostnaden delas på flera.
Rent and Return sparar alltså inte bara på kundens kostnader utan också på miljön.

 

Så här funkar det för kunden

Teckna ett Rent & Return-avtal för önskat antal mobiltelefoner på exempelvis 24 månader >

När hyresperioden närmar sig sitt slut beställer du en returförpackning och skickar tillbaka telefonerna >

Våra certifierade samarbetspartners inom återbruk- och återvinningshantering tar emot mobiltelefonerna och garanterar via sina processer att de raderas och återbrukas eller återvinns.

Har du ett Rent & Return-avtal och önskar beställa returfrakt?
Beställ frakt
Säljer ditt företag mobiltelefoner? Vill du veta mer om möjligheten att erbjuda dina kunder Rent & Return?
Kontakta oss

Replace™ Allriskförsäkring

Eftersom all hyrd utrusning måste vara försäkrad under avtalstider erbjuder vi alla våra kunder allriskförsäkringen Replace™ för ett tryggt och bekymmersfritt helhetsupplägg. Replace™ är sannolikt marknadens mest heltäckande allriskförsäkring som inkluderar ”drulle” – och i många fall också inifrån kommande skada – till en mycket låg självrisk och med höga ersättningsnivåer.
Replace Allriskförsäkring