Replace™ Allriskförsäkring

Vi erbjuder alla våra kunder allriskförsäkringen Replace™ för att säkerställa ett tryggt och bekymmersfritt hyresupplägg.

När olyckan eller tjuven är framme upptäcker nämligen många att deras
företagsförsäkring täcker väldigt liten del av skadan. Särskilt för hyrd och leasad utrustning, där kan det till och med vara så att försäkringen inte täcker något alls.

Replace™ är optimerad för hyrd- eller leasad egendom med mycket fördelaktiga villkor jämfört med gängse företagsförsäkring.

Replace villkor i korthet*:

  • Allriskförsäkring inklusive ”drulle”
  • Låg självrisk – från 0kr
  • ​Hög ersättningsnivå​, inget åldersavdrag​
  • Maskinskadeskydd, det vill säga skydd vid inifrån kommande skada
  • Snabb handläggningstid ​

Notera! Avvikande villkor och självrisknivåer förekommer. Kontakta kund@releasefinans.se för att ta del av de villkor som gäller ert objekt samt för fullständiga försäkringsvillkor.

 

Varför ska hyrd eller leasad egendom vara försäkrad?

Det finns flera orsaker till varför hyrd utrustningen behöver vara försäkrad.
Viktigast av allt är att du som kund ska känna sig trygg med att snabbt bli ersatt den dagen någonting händer, för att på så sätt minimera påverkan på verksamheten.

All utrustning finansierad via Release Finans är dessutom vår egendom under avtalstiden och måste därför vara försäkrad. Därför tecknar vi alltid en försäkring för utrustningen om inte annat meddelats.

Har du som kund en egen företagsförsäkring med fullgott skydd finns självklart möjlighet att använda den istället för Replace. Meddela i så fall det i samband med avtalets start, och bifoga giltigt försäkringsbrev där det framgår att din företagsförsäkring täcker hyrd- och leasad egendom (något som tyvärr inte alltid är fallet).

 

Frågor

Har du frågor gällande den försäkring som är tecknad via Release Finans eller önskar ta del av de villkor som gäller just det objekt ni hyr/leasar? Då mejlar du bara till kund@releasefinans.se. Ange avtalsnummer i mejlet för snabb och smidig handläggning.

Gör en skadeanmälan

Har olyckan eller tjuven varit framme? Klicka på länken för att göra en skadeanmälan
(du omdirigeras till ett formulär hos vår försäkringsmäklare Willis Towers Watson Sweden AB).
Gör en skadeanmälan