Vanliga frågor och svar

Vi har fått en faktura från er, vad avser den?

En faktura från oss innebär att du har upprättat ett hyres eller leasingavtal tillsammans med någon av våra samarbetspartners, ett avtal där Release Finans är Uthyraren/Leasegivaren. Uppe till vänster på fakturan finner ni avtalsnumret för det avtal som fakturan avser.

Kan vi få en kopia av avtalet?

Ja, mejla kund@releasefinans.se och ange avtalsnummer för det avtal ni önskar en kopia på tillsammans med ert organisationsnummer.

Vi har avvecklat/sålt verksamheten, kan vi överlåta avtalet till någon annan?

Ja det går bra, men en kreditbedömning måste först genomföras på det bolag som ni vill ska överta avtalet.

 

Mejla avtalsnummer samt organisationsnumret för det bolag som ska överta avtalet till kund@releasefinans.se. Så snart bolaget som ska överta avtalet har beviljats krediten kommer vi översända den överlåtelseblankett som båda parter behöver signera för att effektuera överlåtelsen.

Det ligger försäkring på min faktura, vad avser det?

Hyresobjekt som ägs av Release måste vara försäkrade.

Release Finans tecknar alltid en försäkring för utrustningen om inte annat meddelats innan avtalets start. Information om detta kan läsas i paragraf 12 i avtalets Allmänna villkor.

 

Replace™ Allriskförsäkring som är optimerad för hyrd- eller leasad egendom med mycket fördelaktiga villkor jämfört med gängse företagsförsäkring.
Läs mer om Replace.

Vi behöver ändra informationen på fakturan (ex. referensnummer, kontaktperson eller adress), hur gör vi?

Mejla oss önskad förändring tillsammans med avtalsnumret och ert organisationsnummer till kund@releasefinans.se.

Kan vi få fakturan via e-post?

Det går jättebra. Mejla oss önskad förändring tillsammans med avtalsnumret och ert organisationsnummer till epostfaktura@releasefinans.se.

Hur ändrar vi installationsadressen för vårt objekt?

Mejla oss önskad förändring tillsammans med avtalsnumret och ert organisationsnummer till kund@releasefinans.se.

Varför är det så kort förfallotid på min faktura?

Vi har generellt 30 dagars förfallo på våra fakturor. Dock kan första fakturan på ett avtal ha något kortare förfallotid beroende på när avtalet startats. (Exempel: om hyresobjektet levereras den 10:e förfaller första fakturan den sista bankdagen samma månad).

Varför har jag fått en påminnelse från er?

I de fall vi inte mottagit en betalning från er skickas en första påminnelse ut efter ca 8 dagar. Påminnelser skickas alltid till bolagets huvudadress per post.

Mitt hyres-/leasingobjekt är i behov av service eller underhåll, vart vänder jag mig?

Ni ska i dessa fall vända er till leverantören på avtalet.

En skada har uppstått på objektet jag hyr/leasar, vart vänder jag mig?

Om ni har Release Allriskförsäkring Replace: Upprätta en skadeanmälan.

 

Om egen företagsförsäkring nyttjas: Upprätta en skadeanmälan via ert försäkringsbolag samt informera dem om att utrustningen ägs av Release och att eventuell ersättning ska utbetalas till Release.

Hittade du inte det du sökte? Hör av dig till vår kundtjänst, så kan de hjälpa dig.

Kundtjänst
090-690 40 10
kund@releasefinans.se