Vanliga frågor och svar

Vi har fått en faktura från er, vad avser den?

En faktura från oss innebär att du har upprättat ett hyres eller leasingavtal tillsammans med någon av våra samarbetspartners, ett avtal där Release Finans är Uthyraren/Leasegivaren. Uppe till vänster på fakturan finner ni avtalsnumret för det avtal som fakturan avser.

Kan vi få en kopia av avtalet?

Ja, mejla kund@releasefinans.se och ange avtalsnummer för det avtal ni önskar en kopia på tillsammans med ert organisationsnummer.

Vi har avvecklat/sålt verksamheten, kan vi överlåta avtalet till någon annan?

Ja det går bra, men en kreditbedömning måste först genomföras på det bolag som ni vill ska överta avtalet.

 

Mejla avtalsnummer samt organisationsnumret för det bolag som ska överta avtalet till kund@releasefinans.se. Så snart bolaget som ska överta avtalet har beviljats krediten kommer vi översända den överlåtelseblankett som båda parter behöver signera för att effektuera överlåtelsen.

Det ligger försäkring på min faktura, vad avser det?

Hyresobjekt som ägs av Release måste vara försäkrade.

Release Finans tecknar alltid en försäkring för utrustningen om inte annat meddelats innan avtalets start. Information om detta kan läsas i paragraf 12 i avtalets Allmänna villkor.

 

Replace™ Allriskförsäkring som är optimerad för hyrd- eller leasad egendom med mycket fördelaktiga villkor jämfört med gängse företagsförsäkring.
Läs mer om Replace.

Vi behöver ändra informationen på fakturan (ex. referensnummer, kontaktperson eller adress), hur gör vi?

Mejla oss önskad förändring tillsammans med avtalsnumret och ert organisationsnummer till kund@releasefinans.se.

Kan vi få fakturan via e-post?

Det går jättebra. Mejla oss önskad förändring tillsammans med avtalsnumret och ert organisationsnummer till epostfaktura@releasefinans.se.

Hur ändrar vi installationsadressen för vårt objekt?

Mejla oss önskad förändring tillsammans med avtalsnumret och ert organisationsnummer till kund@releasefinans.se.

Varför är det så kort förfallotid på min faktura?

Vi har generellt 30 dagars förfallo på våra fakturor. Dock kan första fakturan på ett avtal ha något kortare förfallotid beroende på när avtalet startats. (Exempel: om hyresobjektet levereras den 10:e förfaller första fakturan den sista bankdagen samma månad).

Varför har jag fått en påminnelse från er?

I de fall vi inte mottagit en betalning från er skickas en första påminnelse ut efter ca 8 dagar. Påminnelser skickas alltid till bolagets huvudadress per post.

Mitt hyres-/leasingobjekt är i behov av service eller underhåll, vart vänder jag mig?

Ni ska i dessa fall vända er till leverantören på avtalet.

En skada har uppstått på objektet jag hyr/leasar, vart vänder jag mig?

Om ni har Release Allriskförsäkring Replace: Upprätta en skadeanmälan.

 

Om egen företagsförsäkring nyttjas: Upprätta en skadeanmälan via ert försäkringsbolag samt informera dem om att utrustningen ägs av Release och att eventuell ersättning ska utbetalas till Release.

 

Observera!

Är ert hyres-/leasingobjekt medicinsk utrustning är ni även skyldig att meddela Release Finans ifall en skada uppstår på objektet.

Vilka skyldigheter har vi som kund om det objekt vi hyr/leasar utgörs av medicinsk utrustning?

Enligt artikel 2(1) i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/745 ska ni utan dröjsmål meddela Umeå Release Finans AB om fel eller brister upptäcks i hela eller delar av det objekt som ni hyr/leasar i de fall objektet utgörs av medicinsk utrustning.

 

Ni skall meddela Release Finans fel och brister oavsett när under avtalstiden detta inträffar om felet innebär att produkten inte längre uppfyller kraven enligt förordningen på sådan produkt.

 

Exempel på sådana krav är:

  • Om ni har anledning att misstänka att det är något fel på utrustningen.
  • Om produkten saknar CE märkning.
  • Om produkten saknar svensk bruksanvisning.
  • Om produkten i övrigt inte fungerar som den ska.

 

Ifall fel eller brist upptäcks ska ni alltså; utöver att anmäla detta till leverantören på avtalet, även meddela Umeå Release Finans AB via epost till medicinskutrustning@releasefinans.se.
Uppgift om avtalsnummer, den finansierade produkten samt beskrivning av problemet skall bifogas.

Hittade du inte det du sökte? Hör av dig till vår kundtjänst, så kan de hjälpa dig.

Kundtjänst
090-690 40 10
kund@releasefinans.se