Produkter

Allt fler företagare och verksamheter blir allt mer medveten om vikten av en stark likviditet. Vill du slippa binda kapital och anstränga din likviditet? Då kan det vara bättre att finansiera utrustning och lösningar externt istället för med egna likvida medel. Finansiering via Release används när man har behov av en viss typ av utrustning men inte nödvändigtvis behöver äga den. Det innebär, som du kan se i beskrivningen över Finansiella Produkter, många fördelar för din verksamhet oavsett om det är ett företag eller offentlig sektor.

Some description

Vårt mål är att vara det bästa finansbolaget på marknaden för leverantörsfinansiering B2B. Att kunna de branscher vi är verksamma inom och att tillhandahålla optimerade finanslösningar för kunden är en viktig del för att nå detta mål. Vi jobbar därför ständigt för att förbättra och utveckla nya produkter som anpassas till just Er bransch och Era behov.

När vi säger produkter menar vi allt från finansiella lösningar till tjänster och skräddarsydda försäkringsmodeller.

Alla finansiella produkter på denna webbplats är översiktligt beskrivna och vill du ha mer ingående information är du välkommen att kontakta oss. Vidare utgör det som skrives här inget juridiskt åtagande.